Palivoměr GW 7-7501

Popis

Provedení – zakrytý plovák.

Materiál – příruba PBT; vnitřní trubka antimagnetická nerezová ocel; vnější trubka – hliník.

Základní konstrukční část tvoří plastová příruba se dvěma souosými trubkami. Ve vnitřní trubce je uložen měřicí systém. Po této trubce se pohybuje plovák s magnetem, který spíná magnetické spínače. Výsledkem toho je závislost výstupní hodnoty vybrané elektrické veličiny na výšce hladiny paliva v nádrži.

Palivoměr může být vybaven spínačem rezervy.

Systém měření lze zapojit jako reostat, nebo jako napěťový dělič.

Palivoměr je určen pro montáž do nádrží s otvorem 40 mm.

Použití palivoměru je nutné specifikovat v objednávce.

Parametry

Max. napětí 15 V
Max. proud 50 mA
Pracovní teplota -40°C až +85°C °C
Značení výrobce, typ. znak, směr toku paliva, datum (možné kódem)
Vibrační odolnost 3 g
Životnost 1 000 000 cyklů
Stupeň krytí vnitřní část IP 68 venkovní část IP 67

Mezní parametry pro zadání nových typů zákazníkem

Max. délka H 1200 mm
Odpor měřící smyčky 50 – 100 000 ohm
Minimální délka měřícího kroku 10 mm
Max. měřená výška L1 18 mm
Min. měřená výška L0 H – 30 mm
Konektor Libovolný typ kabelového konektoru

Příklady používaných konektorů: