Palivoměr GW 7-6111

Popis

Materiál – příruba PBT; trubka – hliník.

Základní konstrukční část tvoří plastová příruba a trubka JEKL. Uvnitř trubky je uložen měřicí systém. Po této trubce se pohybuje plovák s magnetem, který spíná magnetické spínače. Výsledkem toho je závislost výstupní hodnoty vybrané elektrické veličiny na výšce hladiny paliva.

Palivoměr může být vybaven spínačem rezervy.

Systém měření lze zapojit jako reostat, nebo jako napěťový dělič.

Palivoměr je určen pro montáž do nádrží s otvorem 40 mm.

Použití palivoměru je nutné specifikovat v objednávce.

Parametry

Max. napětí 15 V
Max. proud 50 mA
Pracovní teplota -40°C až +85°C °C
Značení výrobce, typ. znak, směr toku paliva, datum (možné kódem)
Vibrační odolnost 3 g
Životnost 1 000 000 cyklů
Stupeň krytí vnitřní část IP 68 venkovní část IP 67

Mezní parametry pro zadání nových typů zákazníkem

Max délka H 1200  mm
Odpor měřící smyčky 50 – 100 000  ohm
Minimální délka měřícího kroku 2,5  mm
Max. měřená výška L1 18  mm
Min. měřená výška L0 H – 22  mm
Konektor Libovolný typ kabelového konektoru

Příklady používaných konektorů: