Palivoměr GW 7-5020

Popis

Provedení – palivoměr doplněn o sání a vracení paliva.

Materiál – antimagnetická nerezová ocel.

Základní konstrukční část tvoří příruba, ke které jsou navařeny trubky. Střední trubka je menší a je v ní uložen měřicí systém. Po této trubce se pohybuje plovák s magnetem v závislosti na výšce paliva v nádrži. Magnetickým polem jsou pak spínány magnetické spínače, výsledkem toho je závislost výstupní hodnoty rezistance na výšce hladiny paliva v nádrži.

Trubka Ø12 slouží pro sání paliva, pro vracení paliva od palivového čerpadla je použita trubka Ø10. Filtr slouží k zabránění vstupu hrubších nečistot do palivového systému. V části nad nádrží jsou tyto trubky na koncích opatřeny zesílením pro spolehlivé upevnění hadic.

Palivoměr je určen do nádrží s otvorem 40 mm.

Použití palivoměru je nutné specifikovat v objednávce.

Parametry

Max. napětí 15 V
Max. proud 150 / 200 mA
Pracovní teplota -40°C až +85°C °C
Značení výrobce, typový znak, směr toku paliva, datum (možné kódem)
Vibrační odolnost 3 g
Životnost 1 000 000 cyklů
Stupeň krytí vnitřní část IP 68 venkovní část IP 67

Mezní parametry pro zadání nových typů zákazníkem

Max. délka H 900  mm
Odpor měřící smyčky 50 – 100 000  ohm
Minimální délka měřícího kroku 10  mm
Max. měřená výška L1 15  mm
Min. měřená výška L0 H – 30  mm
Natočení trubek Různé – dle provedení nádrže
Konektor Libovolný typ kabelového konektoru

Příklady používaných konektorů: