Palivoměr GW 7-4011

Popis

Provedení – zakrytý plovák.

Materiál – nerezová antimagnetická nerezová ocel.

Základní konstrukční část tvoří svařenec příruby s dvěma trubkami souose přivařenými k přírubě. Ve vnitřní trubce je uložen měřicí systém s magnetickými spínači. Po této trubce se pohybuje plovák s magnetem, který spíná magnetické spínače. Výsledkem toho je závislost výstupní hodnoty rezistance na výšce hladiny paliva v nádrži. Vnější trubka slouží jednak jako ochrana plováku a dále tlumí vliv prudkých změn výšky hladiny paliva na měření, například při otáčení stavebních strojů.

Palivoměr je určen pro montáž do nádrží s otvorem 40 mm.

Použití palivoměru je nutné specifikovat v objednávce.

Parametry

Max. napětí 32 V
Max. proud 50 / 200 mA
Pracovní teplota -40°C až +85°C °C
Značení výrobce, typ. znak, datum (možné kódem)
Vibrační odolnost 3 g
Životnost 1 000 000 cyklů
Stupeň krytí vnitřní část IP 68 venkovní část IP 67

Mezní parametry pro zadání nových typů zákazníkem

Max. délka H 1200 mm
Odpor měřící smyčky 50 – 100 000 ohm
Minimální délka měřícího kroku 10 mm
Max. měřená výška L1 18 mm
Min. měřená výška L0 H – 30 mm
Konektor Libovolný typ kabelového konektoru

Příklady používaných konektorů: