Palivoměr GW 7-3012L;H

Popis

Provedení:

  • L – nízké rozlišení
  • H – vysoké rozlišení

Materiál – antimagnetická nerezová ocel.

Základní konstrukční část tvoří svařenec příruby a trubky JEKL. Uvnitř trubky je uložen měřicí systém. Po této trubce se pohybuje plovák s magnetem, který spíná magnetické spínače. Výsledkem toho je závislost výstupního napětí na výšce hladiny paliva v nádrži.

Systém měření je zapojen jako napěťový dělič.

Palivoměr je určen pro montáž do nádrží s otvorem 40 mm.

Použití palivoměru je nutné specifikovat v objednávce.

Parametry

Max. napětí 32 V
Max. proud 50 mA
Pracovní teplota -40°C až +85°C °C
Značení výrobce, typový znak, datum (možné kódem)
Vibrační odolnost 3 g
Životnost 1 000 000 cyklů
Stupeň krytí vnitřní část IP 68 venkovní část IP 67

Mezní parametry pro zadání nových typů zákazníkem

Max. délka H 1700 mm
Odpor děliče 720 – 1800 ohm
Max. napětí na děliči 10 V
Max. napětí proti kostře 32 V
Rozlišení – GW 7-LXXX 5,5 mm
Rozlišení – GW 7-HXXX 2,5 mm
Max. měřená výška L1 12 mm
Min. měřená výška L0 H – 12 mm

Příklady používaných konektorů: