Palivoměr GW 7-2021

Popis

Materiál – příruba PBT; trubka – antimagnetická nerezová ocel.

Základní konstrukční část tvoří plastová příruba, ve které je zastříknuta nerezová trubka. Uvnitř trubky je uložen měřicí systém. Po této trubce se pohybuje plovák s magnetem, který spíná magnetické spínače. Výsledkem toho je závislost výstupní hodnoty rezistance na výšce hladiny paliva v nádrži.

Výstupní signál je vyveden prostřednictvím 2pólového těsného konektoru zalitého v přírubě.

Použití palivoměru je nutné specifikovat v objednávce.

Palivoměr je určen pro montáž do nádrží se závitem 19/16″.

Parametry

Max. napětí 100 V
Max. proud 50 mA
Pracovní teplota -40°C až +85°C °C
Značení výrobce, typ. znak, datum (kódem), označení zákazníka
Vibrační odolnost 3 g
Životnost 1 000 000 cyklů
Stupeň krytí vnitřní část IP 68 venkovní část IP 67
Závit příruby 19/16 12UN-2A
Max. utahovací moment 10 Nm
Konektor DELPHI 12084669 (určeno pro pouzdro 12162197)

Mezní parametry pro zadání nových typů zákazníkem

Max délka H 600 mm
Odpor měřící smyčky 50 – 100 000 ohm
Minimální délka měřícího kroku 10 mm
Max. měřená výška L1 50 mm
Min. měřená výška L0 H – 30 mm

Detail konektoru: