Palivoměr GW 7-1001

Popis

Materiál – antimagnetická nerezová ocel.

Základní konstrukční část tvoří svařenec příruby a trubky JEKL. Uvnitř trubky je uložen měřicí systém. Po této trubce se pohybuje plovák s magnetem, který spíná magnetické spínače. Výsledkem toho je závislost výstupní hodnoty vybrané elektrické veličiny na výšce hladiny paliva.

Palivoměr může být vybaven spínačem rezervy.

Systém měření lze zapojit jako reostat, nebo jako napěťový dělič.

Palivoměr je určen pro montáž do nádrží s otvorem 40 mm.

Použití palivoměru je nutné specifikovat v objednávce.

Parametry

Max. napětí 32 V
Max. proud 50 mA
Pracovní teplota -40°C až +85°C °C
Značení výrobce, typový znak, datum (možné kódem)
Vibrační odolnost 3 g
Životnost 1 000 000 cyklů
Stupeň krytí vnitřní část IP 68 venkovní část IP 67

Mezní parametry pro zadání nových typů zákazníkem

Max. délka H 1500 mm
Odpor měřící smyčky 50 – 100 000 ohm
Minimální délka měřícího kroku 10 mm
Max. měřená výška L1 18 mm
Min. měřená výška L0 H – 22 mm

Příklady používaných konektorů: