Palivoměr GW 7-0001

Popis

Provedení – palivoměr doplněn o sání a vracení paliva.

Materiál – antimagnetická nerezová ocel.

Základní konstrukční část tvoří příruba, ke které jsou navařeny trubky. Ve střední trubce Ø12 je uložen měřicí systém. Po této trubce se pohybuje plovák s magnetem, který spíná magnetické spínače. Výsledkem toho je závislost výstupní hodnoty rezistance na výšce hladiny paliva v nádrži.

Dvě menší trubky Ø8 slouží pro sání paliva (případně vracení – od palivového čerpadla). Filtr slouží k zabránění vstupu hrubších nečistot do palivového systému a k zamezení vniknutí bublinek z vratné trubky do trubky sací. V části nad nádrží jsou tyto trubky na koncích opatřeny zesílením pro spolehlivé upevnění hadic.

Palivoměr je určen pro montáž do nádrží s otvorem 40 mm.

Použití palivoměru je nutné specifikovat v objednávce.

Parametry

Max. napětí 15 V
Max. proud svorka 150 / 200 mA
Pracovní teplota -40°C až +85°C °C
Značení výrobce, typ. znak, směr toku paliva, datum (možné kódem)
Vibrační odolnost 3 g
Životnost 1 000 000 cyklů
Stupeň krytí vnitřní část IP 68 venkovní část IP 67

Mezní parametry pro zadání nových typů zákazníkem

Max. délka H 900 mm
Odpor měřící smyčky 50 –  100 000 ohm
Minimální délka měřícího kroku 16 mm
Max. měřená výška L1 30 mm
Min. měřená výška L0 H-30 mm
Konektor Libovolný typ kabelového konektoru

Příklady používaných konektorů: